kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Các tập quán xã hội, nghi lễ và lễ hội

 • Xeh Pang Ả của người Kháng, Lai Châu

  Xeh Pang Ả của người Kháng, Lai Châu

  ( 16/05/2016 )

  Lễ hội xéh pang ả là sinh hoạt văn hóa mang mầu sắc sa man có biến đổi cho phù phợ với hoàn cảnh hiện tại của sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Kháng. Xéh có nghĩa là nhảy múa, pang là hội ả được hiểu là lễ hồn bảo vệ trời đất.

 • Đám chay dân tộc Cao Lan

  Đám chay dân tộc Cao Lan

  ( 15/05/2016 )

  Đây là một nghi thức cầu an của các gia đình người Cao Lan, để chuẩn bị cho lễ cúng Đám chay gia đình phải dựng hai đàn cúng, một ở gian khách gần nơi thờ cúng của gia đình và một đàn ở ngoài trời để cho Ngọc hoàng các vị thần linh về ngự, đàn cúng là nơi giành riêng cho thầy cúng và đạo tràng tiến hành các lễ thức trong lễ cúng đám chay.

 • Lễ gọi hồn của người Lự

  Lễ gọi hồn của người Lự

  ( 15/05/2016 )

  Người Lự tin rằng, các loại ma, thần có thể ra vào thế giới của người sống và tác động xấu hay tốt với người và vật của họ.

 • Lễ tôn chức phó cả sư và thầy Pasaih của người chăm Ahêr ở Ninh Thuận

  Lễ tôn chức phó cả sư và thầy Pasaih của người chăm Ahêr ở Ninh Thuận

  ( 15/05/2016 )

  Người Chăm ở Ninh Thuận có khoảng hơn 70 nghìn người sinh sống trong 28 Palei được chia thành 2 cộng đồng là: Chăm Ahiêr (ảnh hưởng Bàlamôn giáo) và Chăm Awal (ảnh hưởng Hồi giáo). Hiện nay có 37 vị Pasaih (Pà xế), trong đó có 3 vị Pô xà (Cả sư) và các vị Po tapah (Phó cả sư) phụ trách 3 khu vực cộng đồng tín đồ và chịu trách nhiệm cúng lễ ở 3 khu vực đền tháp là Po Rame, Po Inư Nưgar, Pô Klongirai.

 • Lễ hội Gầu Tào của người Hmông Yên Bái

  Lễ hội Gầu Tào của người Hmông Yên Bái

  ( 13/05/2016 )

  Lễ hội Gầu Tào của người Hmông Yên Bái

 • Đám cưới cổ truyền Chăm ở An Giang

  Đám cưới cổ truyền Chăm ở An Giang

  ( 10/05/2016 )

  Đám cưới cổ truyền của người Chăm thường kéo dài ba ngày, ngày thứ nhất là ngày làm lễ giáp giường (tiếng Chăm gọi là Toong K’ghè).

 • Kin Pang Then

  Kin Pang Then

  ( 10/05/2016 )

  Là nghi lễ cầu sức khỏe, Kin Pang then là ngày hội tiêu biểu của cộng đồng cư dân Thái (ngành Thái trắng) cư trú vùng Tây Bắc Việt Nam.

 • Đám cưới cổ truyền người Thái ở tỉnh Nghệ An

  Đám cưới cổ truyền người Thái ở tỉnh Nghệ An

  ( 10/05/2016 )

  Người Thái coi “đám cưới” như là một nghi lễ lớn và được coi trọng. Họ coi đó như là “việc chung” của cả làng bản và phải tuân theo những phong tục, quy ước rất chặt chẽ của tộc người từ xưa truyền lại.