kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

 • Nghi lễ Sìn pè đàng

  Nghi lễ Sìn pè đàng

  ( 05/04/2016 )

  Nghi lễ Sìn pè đàng

 • Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun

  Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun

  ( 05/04/2016 )

  Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun

 • Lễ cấp sắc của người Nùng

  Lễ cấp sắc của người Nùng

  ( 04/04/2016 )

  Lễ cấp sắc của người Nùng

 • Hát ví

  Hát ví

  ( 04/04/2016 )

  Hát ví

 • Lễ hội Pang Phoóng

  Lễ hội Pang Phoóng

  ( 04/04/2016 )

  Lễ Pang Phóong của người Kháng là một hình thức gia đình tự nhìn nhận và đánh giá lại hoạt động lao động sản xuất của gia đình trong một năm qua về những thuận lợi, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm cho năm tiếp sau.

 • Hát Sắng cọ tỉnh Lạng Sơn

  Hát Sắng cọ tỉnh Lạng Sơn

  ( 04/04/2016 )

  Cũng như các dân tộc khác, người Sán Chay yêu cuộc sống, yêu quê hương bản làng, yêu núi rừng, yêu ruộng nương… Họ biết lao động để làm cho cuộc sống của mình ngày càng ấm no, biết động viên con cháu chăm lo học tập, hăng say lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu.

 • Lễ hội Lồng Tồng xã Chu Túc, huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

  Lễ hội Lồng Tồng xã Chu Túc, huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

  ( 04/04/2016 )

  Thuộc địa bàn 9 bản Bản Nóc, Nà Mìn, Cốc Phường, Nà Tèn, Nà Pài, Nà Chón, Đoỏng Đeng, Nà Thoà và Phai Xả xã Chu Túc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 • Nghề đan thuyền nan ở Nội Lễ

  Nghề đan thuyền nan ở Nội Lễ

  ( 04/04/2016 )

  Nghề thuyền đan được hình thành khá sớm trong lịch sử, thuyền cũng là phương tiện đi lại phổ biến của người Việt cổ, đây cũng là cách thích nghi, ứng xử linh hoạt, mềm dẻo với môi trường tự nhiên.