kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Báo cáo kiểm kê về di sản: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Biện pháp bảo tồn: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Danh sách nghệ nhân tiêu biểu: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Ảnh: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Phim: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận

Ghi âm: Lễ hội RiJaNưga của người CHăm tỉnh Ninh thuận