kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Báo cáo kiểm kê về di sản: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Biện pháp bảo tồn: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Danh sách nghệ nhân tiêu biểu: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Ảnh: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Phim: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu

Ghi âm: Tổng thể di sản văn hóa Lự, Sìn Hồ, Lai Châu