kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Nghệ thuật trình diễn

 • Hát Dô

  Hát Dô

  ( 01/04/2016 )

  Hát Dô là dân ca nghi lễ, gắn liền với việc thờ thần Tản Viên sơn Thánh. Lời ca hát Dô vừa mang phong cách dân gian vừa có nhiều điểm tích, chữ nghĩa súc tích. Hát Dô đã hoàn thiện và định hình bài bản từ sau thế kỷ thứ X, đặc biệt từ thế kỷ XV trở đi

 • Múa bóng rỗi

  Múa bóng rỗi

  ( 31/03/2016 )

  Múa bóng rỗi là múa hát nghi lễ, vào các dịp lễ hội tại các đền miếu Nam Bộ. Sau việc cúng tế lễ là đến tiết mục múa hát Bóng rỗi. Múa bóng rỗi gắn liền với tục thờ nữ thần của nhân dân Nam Bộ, gắn biểu tượng là người có công với dân.

 • Chiếu chèo truyền thống

  Chiếu chèo truyền thống

  ( 31/03/2016 )

  Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc, chèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo

 • Nghệ thuật múa rối Bảo Hà

  Nghệ thuật múa rối Bảo Hà

  ( 31/03/2016 )

  Múa rối Bảo Hà là một trong 3 phường Rối cạn cổ truyền ở Việt Nam (Rối Thẩm Rộc Thái Nguyên, Rối Ổi Lỗi Nam Định và rối Bảo Hà Hải Phòng). Nghề Rối Bảo Hà ra đời vào khoảng đầu thế kỷ XV gắn với Nguyễn Công Huệ người được coi là tổ sư nghề tạc tượng

 • Hát Trống Quân

  Hát Trống Quân

  ( 31/03/2016 )

  Thời gian tổ chức: Thường vào mùa Thu và vào những dịp lễ tết hội hè của làng. Hát Trống quân Là hình thức diễn xướng dân gian đặc trưng của vùng châu thổ và trung du Bắc Bộ, cùng với hát ví và hát quan họ, Hát trống quân là lối hát dân ca trao tình trai gái gắn liền với tiết trung thu tháng tám hay những khi làng vào đám mở hội.

 • Hát Lượn

  Hát Lượn

  ( 31/03/2016 )

  Hát Lượn là một bộ phận thuộc loại hình nghệ thuật dân ca sinh hoạt của người Tày với nhiều tiểu loại như lượn cọi, lượn slương, lượn Then, lượn nàng Hai, lượn khắp. Đây là loại hình dân ca có giai điệu vang xa tha thiết,

 • Hò cửa đình và hát múa bài bông

  Hò cửa đình và hát múa bài bông

  ( 31/03/2016 )

  Trong ngày hội chính, dân làng tổ chức lễ dựng cây đám, rước long ngai, bài vị thành hoàng từ miếu về đình dự hội và tế yên vị. Kết thúc phần nghi lễ là chầu hò, múa hát bài bông và bơi trải. Hò cửa đình và múa hát bài bông là phần chủ đạo trong lễ hội làng Phú Nhiêu.

 • Trò chèo ma dân tộc mường, tỉnh Thanh Hóa

  Trò chèo ma dân tộc mường, tỉnh Thanh Hóa

  ( 31/03/2016 )

  Hầu hết các vùng người Mường ở Thanh Hóa đều có phường Trò ma. Tên gọi của phường này ở mỗi vùng mỗi khác; huyện Ngọc Lặc gọi là phường Ròong, huyện Bá Thước gọi là phường Trò, huyện Cẩm Thủy gọi là Phường Chèo ma, ở Thạch Thành gọi là phường Chay.