kiemkedisan.d.webcom.vn
Viet Nam national Institute of Culture and Arts Studies   

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

IN VIET NAM

 • Bac Ninh Quan Ho folk songs

  Bac Ninh Quan Ho folk songs are the result of spontaneous creativity, improvisational theater through exams for the singing ...

 • Viet beliefs in the mother goddnesses of three realms

  On the ground, the worship of female spirits, beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms

 • The Worship of Hùng Kings in Phú Thọ

  The Việt worship Hùng Kings as forefather of nation-country

 • Ví and Giặm Folk Songs of Nghệ Tĩnh

  Ví and Giặm Folk Songs occupy an important position in the cultural and spiritual life of Nghệ Tĩnh people

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Verbal arts

 • Sử thi Tây Nguyên

  Sử thi Tây Nguyên

  ( 30/03/2016 )

  Nghệ nhân hát kể Sử thi tại nhà, ở chòi rẫy trên nương. Sử Thi thường được hát - kể vào những đêm nông nhàn sau mùa làm rẫy và vào những dịp lễ hội trong năm, hoặc được hát kể trong lúc nghỉ ngơi trên rẫy sau những ngày lao động vất vả.