kiemkedisan.d.webcom.vn
Viet Nam national Institute of Culture and Arts Studies   

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

IN VIET NAM

 • Bac Ninh Quan Ho folk songs

  Bac Ninh Quan Ho folk songs are the result of spontaneous creativity, improvisational theater through exams for the singing ...

 • Viet beliefs in the mother goddnesses of three realms

  On the ground, the worship of female spirits, beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms

 • The Worship of Hùng Kings in Phú Thọ

  The Việt worship Hùng Kings as forefather of nation-country

 • Ví and Giặm Folk Songs of Nghệ Tĩnh

  Ví and Giặm Folk Songs occupy an important position in the cultural and spiritual life of Nghệ Tĩnh people

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Social practices, rituals and festive events

 • Hội Gióng at the temples Phù Đổng and Sóc

  Hội Gióng at the temples Phù Đổng and Sóc

  ( 01/04/2020 )

  Hội Gióng - a traditional festival held every year in many places in Hanoi to commemorate and praise the glorious victories of the legendary hero Thanh Giong - one immortal quartet of folk beliefs Vietnam

 • Viet Beliefs in Mother Goddnesses of the Three Realms

  Viet Beliefs in Mother Goddnesses of the Three Realms

  ( 31/03/2020 )

  On the ground, the worship of female spirits, beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms (heaven, water, and forest) have been powerfully developed.

 • The Worship of Hùng Kings in Phú Thọ

  The Worship of Hùng Kings in Phú Thọ

  ( 31/03/2020 )

  The Việt worship Hùng Kings as forefather of nation-country. According to legend, Hùng Kings were sons of Lạc Long Quân (father) and Âu Cơ (mother) who are credited with founding the ancient country of Văn Lang.

 • Diễn xướng 'Khảm hải' của người Tày

  Diễn xướng "Khảm hải" của người Tày

  ( 17/05/2016 )

  Khảm hải có nghĩa Vượt biển là truyện thơ của dân tộc Tày. Đây là truyện thơ có giá trị về nội dung và hoàn chỉnh về nghệ thuật. Diễn xướng Khảm hải là sự tổng hợp các hình thức: múa, hát, kể, hét.

 • Lễ hội cầu mưa của dân tộc Pà Thẻn

  Lễ hội cầu mưa của dân tộc Pà Thẻn

  ( 16/05/2016 )

  Nằm nhóm Mông - Dao, dân tộc Pà Thẻn cư trú chủ yếu ở huyện Quang Bình và Bắc Quang của tỉnh Hà Giang. Quá trình thiên di đến nước ta của dân tộc Pà Thẻn tương đối muộn so với nhiều tộc người khác nhưng dân tộc Pà Thẻn đã nhanh chóng hoà nhập và trở thành một thành viên trong ngôi nhà cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 • Lễ cúng bản của người Hà Nhì

  Lễ cúng bản của người Hà Nhì

  ( 16/05/2016 )

  Trong tín ngưỡng, người Hà Nhì tin vào vạn vật hữu linh, tức là mọi sự vật đều có linh hồn ngự trị, bởi vậy họ thường tổ chức lễ cúng tạ ơn các vị thần.

 • Lễ ăn cơm mới của người H'mông Văn chấn, Yên Bái

  Lễ ăn cơm mới của người H'mông Văn chấn, Yên Bái

  ( 16/05/2016 )

  Thuộc nhóm ngôn ngữ H’mông - Dao, người H’mông là một trong những tộc người có liên hệ thân thuộc với những người đồng tộc ở vùng Quý Châu - Trung Quốc.

 • Lễ cúng tổ tiên của người Cống

  Lễ cúng tổ tiên của người Cống

  ( 16/05/2016 )

  Lễ cúng tổ tiên được xem là nghi thức quan trọng nhất trong năm của người Cống, lễ được tổ chức tại nhà con trưởng, anh em trong nhà có trách nhiệm đóng góp lễ vật và chuẩn bị lễ.