kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Hội thảo về “Dự án Bảo quản, tu sửa hiện vật bảo tàng”


Hội thảo về “Dự án Bảo quản, tu sửa hiện vật bảo tàng”

Sáng 3/7/2015, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ bảo quản, bảo tồn di sản tổ chức Hội thảo về “Dự án Bảo quản, tu sửa hiện vật bảo tàng”.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Ban giám đốc, các trưởng phòng, các đồng chí trong Ban nghiên cứu Nội dung Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thực hiện Đề án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại vị trí mới (đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tư vấn xây dựng 4 Dự án thành phần, trong đó có Dự án Bảo quản, tu sửa hiện vật bảo tàng, cùng một số nhà khoa học và cán bộ chuyên môn trong ngành bảo tàng.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Yên - đại diện Công ty TNHH Công nghệ bảo quản, bảo tồn di sản trình bày tóm tắt nội dung Dự án, đồng thời nêu ra những thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc cần xin ý kiến. Về cơ bản, các ý kiến đóng góp đều đồng ý với bố cục, nội dung của Dự án và cho rằng, Dự án đã nêu được thực trạng công tác bảo quản hiện vật của Bảo tàng, đồng thời, đề ra các biện pháp, quy trình bảo quản phù hợp đối với từng loại hình hiện vật…

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Năng nhấn mạnh, đây là Dự án quan trọng, có tính chất đặc thù của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vì vậy, cần nghiên cứu làm rõ tính cấp bách và sự cần thiết của Dự án để trình cấp trên phê duyệt trong thời gian sớm nhất, tránh để hiện vật bị hư hại theo thời gian.

Trung Hiếu