kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn

Hiệp hội Bảo tàng quốc tế hỗ trợ các bảo tàng và di tích ở Nepal


Sau 2 trận động đất ở Nepal

Hai trận động đất xảy ra vào ngày 25/4/2015 và ngày 12/5/2015 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu di sản thế giới ở Nepal. Đặc biệt, ở khu vực thung lũng Katmandu, hai trận động đất này đã phá hủy hoàn toàn hơn 30 di tích và bảo tàng, đồng thời, làm hư hại nghiêm trọng 120 di tích và bảo tàng khác.

Sau thảm họa này, với sự hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu bảo tồn và bảo quản các tài sản văn hóa  (ICCROM) và Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS), Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) đã thỏa thuận hợp tác với Viện Smithsonian, Hoa Kỳ, thực hiện 2 nhiệm vụ nhằm đưa ra các giải pháp bảo tồn các di sản văn hóa ở Nepal, nhưng vẫn tuân thủ các yêu cầu của Nepal và UNESCO.

Nhiệm vụ đầu tiên, được thực hiện vào cuối tháng 5/2015, là tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho các chuyên gia địa phương ứng cứu kịp thời các di sản văn hóa bị hư hại và đánh giá nhu cầu cấp thiết để bảo vệ các di sản vật thể và phi vật thể ở những vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Các nhóm chuyên gia đã khảo sát các khu di sản thế giới ở Katmandu, Patan, Swyambhu và Bảo tàng quốc gia Nepal, Bảo tàng Hanuman Dhoka, xác định các công trình kiến trúc cần được bảo tồn khẩn cấp và khoảng 6.000 hiện vật quan trọng cần được di dời khỏi vùng nguy hiểm và bảo quản ở nơi an toàn.

Nhiệm vụ thứ hai, là “Hỗ trợ khẩn cấp di sản văn hóa của Nepal và giảm thiểu các rủi ro” (First Aid to Nepal's Cultural Heritage and risk reduction). Mục đích của nhiệm vụ này là tổ chức các khóa đào tạo cho các chuyên gia bảo tàng của Nepal và tình nguyện viên trong việc bảo tồn, di dời khẩn cấp và lưu trữ an toàn các bộ sưu tập quan trọng khỏi vùng ảnh hưởng của động đất.

M.A