kiemkedisan.d.webcom.vn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

DANH MỤC KIỂM KÊ

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 • Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh là kết quả của sự sáng tạo ngẫu hứng, ứng tác thông qua hát ...

 • Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt

  Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ...

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

  Thờ cúng Hùng Vương là nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam ...

 • Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh

  Dân ca Ví, Giặm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nghệ Tĩnh ...

 • Current
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • kiemkedisan.d.webcom.vn
 • Lễ hội bơi chải làng Chẽ, Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  Lễ hội bơi chải làng Chẽ, Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  ( 31/03/2016 )

  Đình Chẽ còn gọi là đình Ba Chẽ, được dựng trên một gò đất cao, được thiết kế theo kiểu chữ đinh thờ hai vị Thành hoàng là Đức thánh Cao Sơn và Quý Minh đại vương.

 • Hát Sình ca

  Hát Sình ca

  ( 31/03/2016 )

  Nghệ thuật diễn xướng dân gian của người Sán Chay vô cùng phong phú song nổi bật trong đời sống văn hoá tinh thần của họ đó là lối hát sình ca, hay hát ví Lưu Tam, hát nôm tiếng Sán Chay gọi là Shấng cọ.

 • Lễ hội Cầu Vồng

  Lễ hội Cầu Vồng

  ( 31/03/2016 )

  Lễ hội Cầu Vồng diễn ra “xuân thu nhị kỳ”. Hội mùa xuân diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng giêng âm lịch và hội mùa thu diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch hàng năm. Ngày chính hội là ngày 15 tháng giêng âm lịch hàng năm.

 • Lễ cấp sắc dân tộc Dao

  Lễ cấp sắc dân tộc Dao

  ( 31/03/2016 )

  Lễ cấp sắc thường được tổ chức từ sau ngày lập đông năm trước đến hết tháng Giêng âm lịch năm sau. Lễ được tiến hành theo một trình tự tương đối thống nhất bao gồm nhiều lễ cúng. Để phù hợp với cuộc sống mới, ngày nay thời gian làm lễ cấp sắc đã được đồng bào rút ngắn và các thủ tục cũng được đơn giản hoá nhưng những lễ cơ bản vẫn được tôn trọng.

 • Sử thi Tây Nguyên

  Sử thi Tây Nguyên

  ( 30/03/2016 )

  Nghệ nhân hát kể Sử thi tại nhà, ở chòi rẫy trên nương. Sử Thi thường được hát - kể vào những đêm nông nhàn sau mùa làm rẫy và vào những dịp lễ hội trong năm, hoặc được hát kể trong lúc nghỉ ngơi trên rẫy sau những ngày lao động vất vả.